lunes, 28 de enero de 2013

Quotes 2013

Les quotes per a la renovació del carnet de soci del CCP 2013 seran les següents:

Persones en actiu: 30,00 euros
Persones a l'atur: 5,00 euros
Jubilats i infants: 15,00 euros

Podeu renovar els vostres carnets mitjançant transferència bancaria al compte del Club indicant el vostre nom i cognoms (0049.3165.67.2914124096) o bé en mà a quelsevol membre de Junta.

Termini de pagament de quotes: 30 d'abril de 2013.


No hay comentarios: