martes, 31 de diciembre de 2013

Assemblea General de socis 2014Per la present us comuniquem l’acord de la Junta del CCP per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària 2014 dels socis del Club Ciclista Provençalenc, que queda convocada per al proper dia 11 de gener de 2014 a les 17.00 h en primera convocatòria i a les 17.30 h en segona convocatòria a la seu social del Club (Carrer Bilbao, 220 de Barcelona).

L’ordre del dia serà el següent:

-      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
-      Estat de comptes
-      Desenvolupament de la temporada
-      Renovació de llicències
-      Elecció nous càrrecs de Junta
-      Precs i preguntes

Atesa la importància dels temes a tractar us demanem la màxima assistència. Si no podeu ser-hi presents, empleneu la delegació de vot que rebreu per correu electrònic o ordinar. La podeu donar a qualsevol soci que sí assisteixi o bé l’envieu per correu electrònic a ccp1930@yahoo.es, o per correu ordinari a:

Club Ciclista Provençalenc
Bilbao, 220 (Ludoteca del Clot)
08018 Barcelona

Us donem les gràcies per endavant i esperem poder trobar-vos a tots el proper dia 11 de gener.

La Junta

No hay comentarios: