martes, 19 de diciembre de 2017

FCONVOCATÒRIA
PER A LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL SOCIS DEL CLUB CICLISTA PROVENÇALENC
Per la present convoquem a la Junta General Ordinària, a tots els socis i sòcies, el proper dia 13
de gener a les 17,00 h, en el local del Club del carrer Selva de Mar, 215, sala 602, sota el següent
ordre del dia:
 • -  lectura i aprobació de l’acta anterior
 • -  estat de comptes
 • -  compromís amb el Centre Cívic
 • -  repás de quotes del socis
 • -  loteria
 • -  sopar de Germanor
 • -  llicències
 • -  calendari de sortides
 • -  roba del club
 • -  publicitat en el centre
 • -  horari sortides d’ivern
 • -  nous socis
 • -  renovació de junta, si s’escau
 • -  precs i preguntes dels socis
  US ESPEREM A TOTS-
  BARCELONA, 1 DE DECEMBRE DEL 2017
LA JUNTA 

No hay comentarios: